Hiipuuko yrityksesi kassavirta? Tiedätkö palveluidesi todellisen kannattavuuden?

Tiedätkö kauanko yrityksen kassavarannot riittävät, kuinka nostaa kannattavuutta tai miten uudistua? Mitä ennakoivia toimenpiteitä voit tehdä yritystoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi tai mitä rahoitusta voit yritystoiminnallesi saada?

Autamme yrityksiä näkemään oman liiketoimintansa sudenkuopat, tuomme oikeat mittarit päätöksenteon ja seurannan tueksi sekä teemme konkreettisia ja nopeita ratkaisuja kannattavuuden parantamiseksi. Palvelumme sopii niin liiketoiminnan hidastumisen vaiheessa oleville yrityksille kuin kassakriisissä kamppaileville. Mitä nopeammin yritys liiketoiminnan taantuessa tarttuu ongelmiin, sitä paremmat tulokset ovat. 

Teemme asiakkaille niin nopeita tilanneanalyyseja kuin pitkiä muutoshankkeita. Tilanneanalyysi valmistuu muutamassa työpäivässä ja tulokset ovat asiakkaan hyödynnettävissä nopeasti. Muutoshankkeet kestävät yleensä puolesta vuodesta useampaan vuoteen asiakkaan tarpeen mukaisesti.

Muutostilanteessa ulkopuolinen apu on enemmän kuin tarpeen. Tuomme objektiivista näkökulmaa päätöksentekoon, saamme aikaan  ryhtiliikkeen ja viemme muutosta johdon kanssa eteenpäin. Toimimme aina ihmiset huomioiden, mutta myös ripeästi, liiketoimintalähtöisesti ja realistisesti.

Yrityksen on viimeistään aika tehdä toimenpiteitä, jos..

Toiminta ei ole kannattavaa

Liikevaihto on voinut myös kasvaa viime vuosina, mutta tuottoa ei synny. Joku yksittäinen tuote tai asiakkuus voi nakertaa kannattavuutta, jolloin omistajille ei jää jaettavaa.

Yrityksen liikevaihto ei kasva

Yrityksen liikevaihto on jo muutaman vuoden junnannut paikallaan tai on laskussa. Kun liikevaihdossa ei ole tapahtunut muutosta pariin vuoteen, on aika uudistaa strategiaa.

Kassassa ei ole riittävästi puskuria

Kassassa ei ole riittävästi varoja useamman kuukauden kiinteiden kulujen kattamiseksi. Kehittämiseen ei voida tai uskalleta investoida.

Jos näistä yksikin kuulosti tutulta,
niin varaa aika kanssamme lyhyeen läpikäyntiin.

Hannu Sibenberg (vas.) ja Erkki Niskanen

Tietoa meistä

Kassankasvattajat on kahden keskisuomalaisen yrittäjän yhteistyössä tuottama palvelu keskisuurille ja suurille yrityksille, jotka haluavat saada lisää kassavirtaa liiketoimintaansa.

Frannet Oy:n Erkki Niskanen ja Leos2go Oy:n Hannu Sibenberg auttavat yritysjohtoa yrityksen strategisten tavoitteiden saavuttamisessa, kuten kasvusuunnitelmissa, kannattavuuden kohentamisessa sekä tietenkin kassan kasvattamisessa.

Erkki on pitkän linjan hallitusammattilainen ja Chief Restructuring Officer (CRO), jonka vahvuuksia ovat  hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyn ohjaus ja liiketoiminnan tervehdyttäminen. Hannulla puolestaan on vahva tausta IT-toiminnoista, muutosjohtamisesta ja prosessien uudelleen organisoinnista. ”Tapasimme talvella 2019 TMA-toiminnan tiimoilta ja keväällä 2020 ajatus yhteistyöstä heräsi. Tässä kumpikin pääsee käyttämään vahvuuksiaan ja asiakas pystyy hyödyntämään molempien laajaa osaamista muutoshankkeissa. Erkillä on pitkä tausta TMC-konsultoinnin parissa ja onkin hienoa päästä tekemään yhteistyötä myös hänen kanssaan.” Hannu toteaa.

Palvelumme

1. Kassan kartoitus -tilanneanalyysi

Kolmen päivän konsultointipaketti, jossa selvitämme yrityksen tilanteen talouslukujen ja haastattelujen pohjalta, teemme kassavirtalaskelman ja ehdotamme toimenpiteet liiketoiminnan kehittämiseksi sekä teemme tarvittaessa rahoitushakemukset puolestanne.

Hinta 5.000 € +alv.

2. Kassan kasvatus -kehityshanke

Asiakkaan kanssa määritellään hankkeen tavoitteet ja tehdään konkreettiset toimet yrityksen toiminnan uudistamiseksi. Työskentelemme yhdessä hallituksen ja johtoryhmän kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hankkeen kesto ja aikataulu määritellään asiakkaan kanssa tilausvaiheessa.

Jätä yhteydenottopyyntö ja varaa aika tapaamiselle. Käydään läpi yrityksenne tilanne ja kuinka voimme auttaa yrityksenne uuteen kasvun vaiheeseen. Tapaaminen on luonnollisesti veloitukseton eikä sido tilaamaan. 

90% yrityksistä tekee korjaavia toimenpiteitä liian myöhään.

Tee poikkeus ja varaa aika tapaamiselle jo tänään.

Usein kysytyt kysymykset

 • Minkälainen palvelu Kassan Kartoitus on? Kartoituksessa tutustumme yrityksen tietoihin, teemme yritykselle kassavirtalaskelman, valitsemme ja laskemme seurattavat tunnusluvut sekä haastattelemme yritystoiminnan avainhenkilöt. Selvitämme lisäksi vaihtoehdot rahoitukselle ja annamme toimenpide-ehdotukset liiketoiminnan suunnanmuutokselle.

 • Kenelle palvelunne sopii? Keskisuurille ja suurille yrityksille, jotka haluavat kohentaa kannattavuuttaan, kasvattaa liikevaihtoa tai tehostaa liiketoimintaprosessejaan.

 • Miten ulkopuolinen konsultti tietäisi oman yritykseni asiat paremmin kuin me itse? Ei tiedäkään. Olemme kuitenkin kohdanneet ja ratkoneet onnistuneesti monenlaisia ongelmia, joten työkalupakistamme löytyy valmiita ratkaisumalleja sovellettavaksi. Toisinaan yrityksen johto voi sokeutua ongelmille, joita katsoo liian läheltä. Tällöin ulkopuolinen apu on aina paikallaan.
 • Meidän toimialamme on poikkeuksellinen. Löytyykö teiltä kokemusta meidän toimialastamme? Liiketoiminta alasta riippumatta toimii samoilla perusperiaatteilla. Me tiedämme raamit ja te tarkemman sisällön. Erityisesti meiltä löytyy kokemusta teollisuudesta, palveluista ja IT-alasta.
   
 • Eikö meillä on suuria ongelmia johtamisessa, jos emme pysty selvittämään haasteita itsenäisesti? Ei ole häpeä käyttää ulkopuolista konsulttia. Operatiiviset kiireet voivat viedä liikaa johdon aikaa, joten ulkopuolinen pystyy auttamaan hankkeen läpiviennissä. Eikö ulkopuolista apua tulisi nimenomaan käyttää silloin, kun hankkeen onnistuminen on yrityksen jatkon kannalta elintärkeää?
 • Paljonko palvelunne maksavat? Kassan Kartoitus -tilanneanalyysi on kiinteähintainen ja kertaveloitteinen palvelu, 5.000€ +alv. Kassan Kasvatus -kehityshanke neuvotellaan aina tapauskohtaisesti sisällön, keston ja tarpeen mukaan. Voimme myös hakea hankkeelle julkista rahoitusta.

 • Keneltä voin kysyä lisätietoja? Soita tai laita viestiä Hannulle tai Erkille, niin järjestämme tapaamisen. Yhteystiedot Hannu Sibenberg hannu@kassankasvattajat.fi ja puh. 050 337 3415.
  Erkki Niskanen erkki@kassankasvattajat.fi, puh. 
  0400 666 132.

Tositarina

Eräs puutavara-alan yritys teki vuonna 2010 11 miljoonaa liikevaihtoa ja toiminta oli tappiollista. Yrityksessä käynnistettiin muutoshanke, jonka tavoitteena oli nostaa liikevaihto 40M€. Hankkeen käynnistyessä johtoryhmän ja hallituksen toiminta uudelleen organisoitiin sekä tytäryhtiöt fuusioitiin. Tuotantoprosesseja automatisoitiin ja valvonnasta saatiin vapautettua resursseja vaativimpiin töihin. Vuonna 2019 yrityksen liikevaihto oli noin 32M€ ja yritys teki tulosta 3M€. Hankkeen aikana kassaan kerrytettiin muutaman miljoonan euron puskuri. Henkilökunta pysyi muutoksen ajan samana.

Ota yhteyttä

Puhelin

Hannu Sibenberg: 050 337 3415
Erkki Niskanen:  0400 666 132

Sähköposti
Siirry sivun alkuun